English

Het is mogelijk dat je niet tevreden bent met de dienstverlening van Hermes. Je kunt jouw klacht aan Hermes voorleggen. Hiermee help je ons de dienstverlening te verbeteren. Graag attenderen wij je op onze klachtenprocedure waarin staat beschreven hoe je jouw klacht kunt indienen en hoe deze wordt behandeld.

Klachten over de dienstverlening van Hermes kunnen op verschillende wijzen aan Hermes worden gemeld:

Internet

Via onze website kun je gebruik maken van ons online klachtenformulier

Post

Hermes Klantenservice Openbaar Vervoer
Postbus 357
8260 AJ Kampen

Telefoon / fax

Telefoon: 0800 0222 277 (gratis nummer)
Van maandag t/m zaterdag bereikbaar van 8.00 tot 19.00 uur.

Hoe behandelen wij uw klacht/vraag/suggestie?

Wij streven ernaar om een inhoudelijke reactie te sturen binnen de afhandeltermijn geldend voor jouw regio. Bekijk de afhandeltermijnen per regio hier

Wij behandelen jouw klacht/vraag/suggestie op zorgvuldige wijze en passen daarbij 'hoor en wederhoor' toe. Dit kan betekenen dat de afhandeling ervan langer duurt dan de bovengenoemde streeftermijnen. Mocht dit het geval zijn, dan stellen wij je daarvan uiteraard op de hoogte.

Andere instanties

Mocht je het oneens zijn met de uitkomst van de behandeling van jouw klacht door Hermes dan kunt je jouw klacht voorleggen aan het OV-loket of de Geschillencommissie Openbaar Vervoer.

OV-loket

Het OV-loket treedt op als de ombudsman van het openbaar vervoer en kan kosteloos bemiddelen tussen jou en Hermes om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Voor meer informatie over het OV-loket verwijzen wij je graag door naar de website van het OV-loket.

Geschillencommissie Openbaar Vervoer

Indien je er de voorkeur aan geeft om een uitspraak te verkrijgen over je vraag, dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Openbaar Vervoer. Aan het indienen van een klacht bij de klachtencommissie zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de geschillencommissie verwijzen wij je naar de website van de Geschillencommissie Openbaar Vervoer.

Terug Home