Boerenprotesten maandag 4 juli

01-07-2022
Zoals veelvuldig in de media te lezen is wordt er massaal opgeroepen om protestacties op te tuigen en het land 'plat' te leggen. Hierbij wordt er de nadruk gelegd op locaties die te boek staan als grote vervuilers en wil men deze onbereikbaar laten zijn komende maandag. Hierbij wordt Eindhoven Airport genoemd.

Op voorhand is het helaas niet mogelijk te zeggen wat de mogelijke gevolgen hiervan zullen zijn voor het busverkeer in Eindhoven en omstreken. Wel kunnen wij de inschatting maken dat wij, als agrarische provincie, niet zullen ontkomen aan hinder en overlast. Het ongeorganiseerde karakter van deze protesten zorgt er voor dat er gedurende de dag veel wijzigen doorgevoerd kunnen worden in de dienstregeling.

Het dringende verzoek is dan ook om de reisplanner zo kort mogelijk voor vertrek te raadplegen om te bekijken of de bus die je nodig hebt rijdt en volgens welk tijdschema. Dit kan via de app van Hermes maar uiteraard ook via deze website.

Hopelijk blijft de hinder en overlast tot een minimum beperkt, maar het is ons inziens goed om vooraf te melden dat er maandag bussen uit kunnen vallen als gevolg van de protesten.