Bravoflex stopt in Zuidoost Brabant

20-11-2020

Op 13 december 2020 stopt Bravoflex in Eindhoven, Veldhoven en Waalre. In Helmond stopt Bravoflex vanaf 31 december 2020.

In 2017 is Hermes in Helmond een pilot gestart met het nieuwe vervoersconcept Bravoflex. De pilot was vooral bedoeld om ervaring op te doen met kleinschalige vraagafhankelijke vervoerconcepten. In 2019 is de pilot uitgebreid naar de gemeenten Eindhoven, Veldhoven en Waalre.

Met het Bravoflex concept wordt in gebieden waar minder vraag naar vervoer is of waar op momenten (avonduren of weekenden) het aantal reizigers sterk terugloopt toch een vorm van Openbaar Vervoer aangeboden. Reizigers waardeerden Bravoflex goed en maakten er ook (voor Corona) steeds meer gebruik van. Ondanks de goede waardering die gebruikers geven aan Bravoflex en ondanks de gestage reizigersgroei is toch vanuit kostenoverwegingen besloten met Bravoflex te stoppen.

Helmond

Bij de introductie van Bravoflex in Helmond zijn de lijnen 52,53 en 54 opgeheven. Nu Bravoflex in Helmond gaat stoppen, gaan deze lijnen, weliswaar met een nieuwe dienstregeling, weer opnieuw rijden. Daarnaast gaat ook de nieuwe lijn 55 rijden, deze biedt vanaf Helmond centrum een verbinding met Stiphout.

Eindhoven

In Eindhoven, Veldhoven en Waalre zijn bij de introductie van Bravoflex geen lijnen opgeheven en heeft het stoppen van Bravoflex dan ook nauwelijks consequenties voor de dienstregeling die vanaf 3 januari 2021 van start gaat.

Toekomst

Hermes vindt dat experimenten met flexibel vervoer belangrijk blijven voor het ontwikkelen en invoeren van gedeelde mobiliteit, ook omdat deze systemen door veel reizigers goed worden gewaardeerd.
In en rond Moerdijk (West-Brabant) blijft Bravoflex wel rijden en breidt zelfs uit. Hermes ziet ook nog steeds kansen voor een flexibel vraagafhankelijk systeem maar voorwaarde daarbij is dat dit gekoppeld moet worden aan andere vervoersconcepten, zoals bijvoorbeeld het WMO-vervoer.

Hermes blijft, samen met de opdrachtgever en gemeenten, kijken naar maatwerkoplossingen om flexibel vervoer aan te laten sluiten bij de wensen van de reizigers, om zo de beste mobiliteit te kunnen bieden.