CAO-onderhandelingsresultaat Openbaar Vervoer

Na maanden van onderhandelingen en stakingen is er een onderhandelingsresultaat bereikt tussen de werkgevers en vakbonden.

Wij zijn blij te kunnen melden dat er op 6 april een onderhandelingsresultaat tussen de werkgevers en vakbonden CNV en FNV is bereikt. Wat dit resultaat inhoudt lees je hieronder.

Loon

Het loon van alle collega's in het openbaar vervoer die onder de CAO vallen gaat er met de afspraken in totaal 15% op vooruit. In 2023 stijgt het loon met 9% in twee stappen. Daarna volgt er in 2024 nog een verhoging van 4%, deze gaat ook in twee stappen. De afspraak bevat ook al een stijging van het loon per 1 januari 2025. In totaal gaat het om een loonstijging van 15% gedurende de looptijd van de CAO. De CAO afspraak geldt voor 27 maanden, voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2025.

Werkdruk / Ouderenregeling

Er zijn tevens afspraken gemaakt over het verminderen van werkdruk. Ook komt er in de nieuwe CAO een ouderenregeling waarbij men vanaf 63 jaar 60% werkt, 80% betaald krijgt en 100% pensioen opbouwt.

Bekrachtigen akkoord

De onderhandelingsdelegaties leggen het resultaat met positief advies voor aan de leden. Dit is noodzakelijk om het akkoord te bekrachtigen. Het zijn intensieve gesprekken geweest na een onrustige periode in het openbaar vervoer. Wij zijn blij dat we nu een resultaat hebben bereikt. Het betekent ook rust voor de collega's, voor onze sector en het belangrijkste onze reizigers.

Zodra het definitieve akkoord is bereikt volgt hier meer informatie over.