Reizigers weer via de voordeur welkom

28-10-2020
Schermen bij de chauffeurscabine, goede ventilatie en regelmatige schoonmaak verkleinen de kans op blootstelling aan het coronavirus in het OV in vergelijking met de huidige situatie, waarbij reizigers alleen door de achterdeuren moeten in- en uitstappen. Daarmee vormt het voor de buschauffeurs en trambestuurders een beter alternatief dan een gesloten voordeur.
Dit blijkt uit een onderzoek dat TNO in opdracht van branchevereniging OV-NL heeft uitgevoerd. Op basis van dit besluit gaan de openbaarvervoerbedrijven over tot het plaatsen van kuchschermen bij de bestuurdersplaats in bussen.

Door het afsluiten van de voordeur en de eerste rij stoelen, konden buschauffeurs voldoende afstand houden van reizigers om hun werk op verantwoorde wijze uit te voeren. Ook sinds alle reizigers, mits voorzien van een mondkapje, weer welkom zijn, hebben de chauffeurs en bestuurders baat bij een gesloten voordeur. Zo kunnen zij hun dienst uitvoeren zonder zelf langdurig een mondkapje te hoeven dragen.

Deze tijdelijke oplossing had ook nadelen. Zo is het contact tussen chauffeur/bestuurder en reiziger sterk verminderd. De sociale controle van de chauffeur op het in- en uitchecken is weggevallen en er konden geen kaartjes worden gekocht bij de chauffeurs. Ook voor reizigers is het lastig om afstand van elkaar te houden nu ze dezelfde deuren moeten gebruiken voor in- en uitstappen.

Onderzoek TNO

Onderzoeksinstituut TNO heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van schermen bij de zitplaats van de chauffeur. De vraag was of deze schermen het mogelijk maken om de voordeur weer te openen, zonder dat de kans op blootstelling voor de chauffeur/bestuurder toeneemt? Deze schermen mogen het werk van de chauffeur niet mogen belemmeren en moeten voldoen aan verkeersveiligheidsaspecten.

TNO concludeert dat het aanbrengen van een scherm bij de chauffeurscabine de verspreiding van grote druppels via hoesten en niezen minimaliseert en het mogelijk maakt de voordeur van streek- en stadsbussen verantwoord te openen. Voor de chauffeur neemt daarnaast ook het risico op blootstelling via de kleine zwevende druppelkernen (aerosolen) aantoonbaar af ten opzichte van de huidige situatie met een gesloten voordeur.

Wel dienen de schermen en de bedieningspanelen regelmatig gedesinfecteerd te worden, om directe overdracht van virusdeeltjes te voorkomen. Ook beveelt TNO aan om de luchtcirculatie te bevorderen door alle voor- en achterdeuren regelmatig te openen bij bijvoorbeeld de haltes.

Voor de buurtbussen is aanvullend onderzoek nodig en dit gaat TNO de komende tijd uitvoeren.

Schermen bij de chauffeurscabine plaatsen

In alle stad- en streekbussen zullen wij de komende tijd de schermen gaan plaatsen. Tot die tijd moet je nog steeds bij de achterdeur in- en uitstappen. Dit betekent dat je tot die tijd alleen kunt reizen met je OV-chipkaart of een voorafgekocht E-Ticket. Voor Hermes in Zuidoost Brabant geldt dat je tot en met 1 november a.s. achterin moet stappen en kunt reizen met je OV-Chipkaart of een E-ticket. Vanaf 2 november a.s. gaan de voordeuren weer open en stap je in bij de chauffeur waar je dan tevens ook weer een los kaartje kunt kopen!