Aangekondigde staking openbaar vervoer van 6 tot en met 10 februari 2023

Vanaf 8 januari aangepaste dienstregeling in Zuidoost Brabant

Als gevolg van haar personeelstekort gaat Hermes, net als de NS en de andere vervoersbedrijven, de komende weken noodgedwongen verder met een aangepaste dienstregeling. De vakantiedienstregeling zoals die ook in de kerstvakantie van kracht is, zal ook na 8 januari door Hermes worden gereden. Gelukkig wel met de inzet van extra ritten, daar waar het noodzakelijk en mogelijk is.
Dit betekent echter dat er minder ritten worden gereden dan normaal gesproken het geval zou zijn in deze periode van het jaar. Hermes is zich ervan bewust dat dit van invloed kan zijn op de bezetting in onze bussen, maar de ongeplande en ongewenste rituitval zoals deze in december voorkwam, wordt hiermee voorkomen. Hermes zet om de overlast te beperken ook zoveel mogelijk lange bussen in waardoor de capaciteit per rit maximaal wordt vergroot.

Gedurende de spitsen zullen de drukste ritten zoveel mogelijk worden versterkt met extra bussen. Deze bussen vertrekken enkele minuten voor de ritten die in de vakantiedienstregeling staan vermeld, deze zijn niet zichtbaar in de reisplanners. Hierdoor worden reizigers geadviseerd goed naar de bestemming voorop de bus kijken. Het kan dus goed voorkomen dat dezelfde lijn kort na elkaar een halte aandoet.

Wat wijzigt er per 8 januari? Hieronder zetten wij de wijzigingen per lijn uiteen:

Voor een groot aantal lijnen is de vakantiedienstregeling gelijk aan de reguliere dienstregeling; dit geldt voor lijn 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 52, 53, 54, 55, 114, 123, 150, 610, 656 en 657. Voor deze lijnen verandert er dus niets.

Lijn 2, 4, 5, 324, 402, 403, 405 en 406 rijden volledig volgens de vakantiedienstregeling, waarbij de dienstregeling in de spits beperkt blijft tot 2 bussen per uur.

Lijn 4 Eindhoven Centraal Station - Heesterakker

Op lijn 4 rijden worden wel extra ritten ingezet voor de TU/e, Fontys, MMC Eindhoven en de scholen aan de Sterrenlaan. In de spits rijdt lijn 4 hierdoor 6 keer per uur en overdag 4 keer per uur tot de Jasonstraat, halte Sterrenlaan.
NB deze extra ritten zijn niet zichtbaar in de dienstregeling en reisplanners.

Lijn 10 Eindhoven Centraal Station – Eindhoven Airport

Lijn 10 blijft door het voortzetten van de vakantiedienstregeling voorlopig naar Eindhoven Airport rijden. Zo snel als mogelijk zal het eindpunt van lijn 10 worden gewijzigd in Oirschot Kazerne.

Lijn 14 en 114 Eindhoven Centraal Station - Veldhoven (resp. de Hurk)

Lijn 614 rijdt in de vakantiedienstregeling niet. Om de drukte die hierdoor ontstaat op lijn 14 en 114 op te vangen, zet Hermes extra bussen in op de drukste ritten (vertrek 8.50 en 9.22 uur) van Eindhoven Centraal Station tot de Meerenakkerweg en in de middag vanaf de Meerenakkerweg (vertrek 13:44 en 14:14 uur) richting Centraal Station op te vangen.

Let op! Door de afsluiting van de Willemstraat rijden lijn 14 en 114 via de Grote Berg, waarbij de halte Hastelweg vervalt. Scholieren kunnen in- en uitstappen op de halte Mecklenburgstraat. Er kan ook naar deze halte gereisd worden met lijn 18, 19 of 319.

Lijn 23 Helmond Station – Boxmeer Station

Lijn 23 rijdt naast de vakantiedienstregeling een extra rit in de ochtendspits vanaf Helmond station (vertrek 6.35 uur) naar Boxmeer station (aankomst 7.25 uur) en een extra rit vanaf Boxmeer station (vertrek 7.30 uur) naar Helmond station (aankomst 8.28 uur).
NB deze extra ritten zijn niet zichtbaar in de dienstregeling en reisplanners.

Lijn 26 Helmond Station - Gemert

Lijn 26 rijdt naast de vakantiedienstregeling twee extra ritten in de ochtendspits vanaf Helmond station (vertrek 7.18 en 8.18 uur) naar Gemert Pastoor Poellplein (aankomst 7.41 en 8.41 uur) en twee extra ritten vanaf Gemert (vertrek 7.44 en 8.44 uur) naar Helmond station (aankomst 8.10 en 9.07 uur).
NB deze extra ritten zijn niet zichtbaar in de dienstregeling en reisplanners.

Lijn 28 Meijel - Deurne

Lijn 28 rijdt conform de vakantiedienstregeling 1x per uur, alle ritten rijden wel via het Peellandcollege. Omdat dit extra tijd kost, vervalt het deel tussen Deurne station en de halte Hogeweg in Deurne. Reizigers kunnen gebruik maken van de Arriva buslijn of de buurtbus.
NB deze afwijkende route is echter niet zichtbaar in de dienstregeling en reisplanners.

Lijn 119 Eindhoven Centraal Station – Veldhoven ASML

Lijn 119 rijdt ook in de vakantiedienstregeling 4x per uur, maar zal in verband met de drukte op de andere lijnen zoveel mogelijk met lange bussen worden gereden.

Let op! In verband met bouwwerkzaamheden kan halte De Run 6700 (bij gebouw 6 KLM) in 2023 niet worden bediend. Medewerkers van ASML kunnen gebruik maken van de halte bij ASML-gebouw 4. De lijnen 18, 19, 319 rijden daarna verder via de Kempenbaan.

300-lijnen

Lijnen 317, 318, 319, 320, 322 en 324 rijden volgens de vakantiedienstregeling. In de spits zetten we extra bussen in op deze ritten, om te voorkomen dat reizigers niet mee kunnen. Deze extra bussen vertrekken enkele minuten voor de ritten die in de reisplanners staan vermeld.

Let op! Vanwege de reconstructie van de Bergstraat rijdt lijn 318 een omleiding via de N69-Luikerweg, waardoor Dommelen zuid niet kan worden bediend. Reizigers uit Dommelen kunnen gebruik maken van lijn 317.

Lijn 322 Eindhoven Centraal Station - Uden

Op lijn 322 vanaf Gemert rijden extra bussen naar Eindhoven station CS. Ook zullen een aantal extra ritten van lijn 322 rijden vanaf Eindhoven station CS tot het Summa College. Deze extra ritten vertrekken op maandag tot en met vrijdag om 8.25, 8.30, 8.45, 9.00, 9.15 en 9.30 uur vanaf Eindhoven Centraal Station.

Lijn 400 en 401 Eindhoven Centraal Station – Eindhoven Airport

Lijn 400 en 401 naar Airport rijden overdag 4 keer per uur, gelijk aan de reguliere dienstregeling.

Lijn 407 en 408 Eindhoven Centraal Station – High Tech Campus

Lijn 407/408 blijft in de spits 4 keer per uur rijden. In de dienstregeling en reisplanners staan nu nog 2 ritten per uur vermeld. Dit zal zo snel mogelijk worden aangepast.

Vervallen lijnen

Bij de uitvoering van de vakantiedienstregeling vervallen enkele lijnen. Dit is het geval voor lijn 321 (Eindhoven Centraal Station – Gemert), lijn 404 (Eindhoven Centraal Station – Nuenen) en de scholierenlijnen 603, 604, 608 en 614. Er worden alternatieven geboden voor deze lijnen.

Omleiding Gemert

De lijnen 322, 25, 26, 123 en buurtbus 268 blijven de komende weken de gebruikelijke routes volgen. De haltes Pastoor Poellplein, Komweg, etc. blijven in gebruik, zij het met de aangepaste dienstregeling. In februari zal de dienstregeling gewijzigd worden, onder andere gaat lijn 321 dan deels weer rijden en de lijnen 321, 322, 25, 26, 123 en 268 gaan dan alsnog de omleiding rijden omdat de Vondellaan wordt afgesloten.

Om zo goed mogelijk in te spelen op de vervoersvraag, kan het zijn dat Hermes de dienstregeling tussentijds aanpast. Hermes adviseert reizigers om voor de meest actuele reisinformatie altijd deze website en de reisplanner te raadplegen.

We zijn dringend op zoek naar nieuwe buschauffeurs. Bij interesse in een baan als buschauffeur kijk op: www.werkenbijtransdev.nl.

We zijn dringend op zoek naar nieuwe buschauffeurs. Bij interesse in een baan als buschauffeur kijk op www.werkenbijtransdev.nl.