Cookie policy

The websites of Connexxion Openbaar Vervoer N.V. use cookies when offering their services. These are small files containing data that are either stored on the hard disk of your computer or in the session of your browser. Connexxion places cookies that are necessary for the proper functioning of its website(s) or for providing a requested service. In the case of the use of tracking cookies, intended for marketing purposes, prior permission is requested from the visitor of the website.
Je kunt het gebruik van cookies voorkomen door geen cookies te accepteren en/of alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de help-functie van je browser om te zien hoe je dit kunt doen. Connexxion kan niet garanderen dat de website of elektronische diensten goed werken zonder cookies. Het kan zijn dat enkele functies verloren gaan of dat onderdelen zelfs helemaal niet te zien zijn.

Google Analytics

De diensten en websites van Connexxion kunnen ook gebruikmaken van cookies van Google Analytics. Dat is een dienst van Google om gedetailleerde statistieken van een website te verzamelen. Connexxion gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en op deze manier te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Connexxion staat Google niet toe de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Connexxion's services and websites may also use Google Analytics cookies. This is a Google service that collects detailed statistics from a website. Connexxion uses Google Analytics to track how visitors use the website and to improve it in this way. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law or where such third parties process the information on Google's behalf. We have no influence on this. Your IP address is explicitly not given. Connexxion does not allow Google to use the information obtained for other Google services. Google is affiliated with the Privacy Shield program of the U.S. Department of Commerce. This means that there is an appropriate level of protection for the processing of any personal data.

Brands of Connexxion Openbaar Vervoer N.V.

The following Connexxion websites and apps are subject to the cookie policy: